Sport

Zaduženi smo za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih objekata. Time nastojimo poboljšati kvalitetu života u Puli te potaknuti što više ljudi na aktivno bavljenje sportom.

Dječja igrališta

Održavanje i uređenje dječjih igrališta povjereno je trgovačkom društvu Pula usluge i upravljanje d.o.o.

Grad Pula koja ponosno nosi titulu Grada prijatelja djece na svom području ima 67 dječjih igrališta koja se redovno održavaju, uređuju i opremaju kako bi mališani bezbrižno mogli uživati u dječjim radostima na otvorenome.

Mole se građani da sve upite, informacije vezano za dječja igrališta upućuju na e-mail: igralista@pula-usluge.hr ili na telefonski broj 052 535 710.

Imate pitanja? Stojimo vam na raspolaganju!

Kontaktirajte nas