Sport

Zaduženi smo za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih objekata. Time nastojimo poboljšati kvalitetu života u Puli te potaknuti što više ljudi na aktivno bavljenje sportom.

Cjenik usluga

Boćalište Veruda

Boćalište Veruda (sat) Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
‍Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 jedna staza 4 €  5 €  
Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 jedna staza 2,40 €  3 € 
Zakup cijele dvorane 40 €  50 € 

Dom braće Ribar

Dvorana Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
‍Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom 24,80 €  31 € 
Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 18,58 €  23,23 € 
Vanjsko igralište - Trening 16:00-23:00 i vikendom 16 €  20 € 
Vanjsko igralište Trening 8:00 - 16:00 3,98 €  4,98 € 

Dom sportova Mate Parlov

D-1 Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Službene utakmice i turniri 100 €  125 € 
Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom 52,80 €  66 € 
Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 40 €  50 € 
Cijena sata korištenja rashladnog sustava 16 €  20 € 
Estradni i drugi programi (min. 10 sati korištenja) 132,80 €  166 € 
- uvećano 20% za šank na parketu
- uvećano 10% za šank na hodniku
D-2 Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Trening i natjecanje 16:00-23:00 i vikendom 23,20 €  29 € 
Trening i natjecanje 8:00-16:00 14,40 €  18 € 
D-3 Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Trening i natjecanje 16:00-23:00 i vikendom 28,80 €  36 € 
Trening i natjecanje 8:00-16:00 17,60 €  22 € 
D-4 Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Trening 16:00-23:00 i vikendom 13,60 €  17 € 
Trening 8:00-16:00 9,60 € / 12 € 
Stolni tenis rekreacija 1 sat (dvije osobe) 6,40 €  8 € 
Kuglana Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Klubovi i građanstvo 1 staza 2,80 €  3,50 € 
Paket ulaznica: 20 ulaznica za kuglanu 32 €  40 € 
Dvorana za sastanke Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Sala 1, 2 16 €  20 € 
Sala 1, 2 (6 sati i više korištenja u jednom tjednu) 13,60 €  17 € 
Sauna Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
2 sata korištenja 10,40 €  13 € 

Ukoliko korisnik u jednom mjesecu kupi više od 100 jednokratnih ulaznica za pojedini sportski objekt odobrava se popust  od 10%  

Gradski bazeni D. Makovac

Građanstvo Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Jednokratna ulaznica 5,60 €  7 € 
Jednokratna ulaznica sa kapicom 13,60 €  17 € 
Dnevna ulaznica 8 €  10 € 
Djeca do 7 godina u pratnji roditelja besplatno
Mjesečna ulaznica 38,40 € 48 € 
Godišnja ulaznica 185,60 €  232 € 
Korištenje spa zone * (ogrtač i ručnik uključeni u cijenu) 2 sata 16 €  20 € 
* Spa zonu mogu koristiti isključivo punoljetne osobe na vlastitu odgovornost
** Svaki započeti treći sat naplaćuje se 100,00 kn
Izrada nove kartice 3,20 €  4 € 
Povlaštene ulaznice
*** Osnovnoškolci, srednjoškolci, umirovljenici, osobe s poteškoćama u kretanju
Jednokratna ulaznica 3,20 €  4 € 
Jednokratna ulaznica sa kapicom 11,20 €  14 € 
Mjesečna ulaznica 26,40 €  33 € 
Godišnja ulaznica 128 €  160 € 
Dvorana
Dvorana za suhi trening 12 €  15 € 
Iznajmljivanje staze 34 x 25 m
Trening i natjecanje klubova bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom 20 €  25 €
Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 6:00-16:00 13,60 €  17 €
Iznajmljivanje staze 25 x 10 m
Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 16:00-23:00 16 €  20 € 
Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 6:00-16:00 9,60 €  12 € 
Paketi
Jednokratna ulaznica : sauna i bazen 18,40 €  23 € 
Sauna ulaz uz godišnju ulaznicu 10,80 €  13,50 € 
Mjesečna ulaznica za saunu - 5 ulaza 72 €  90 € 
Cjenik postavljanja reklamnih sadržaja
Video oglašavanje - reklama od 30 sec koja će se reproducirati 6 puta u 1 satu - mjesečna cijena 200 €  250 € 
Video oglašavanje - reklama od 30 sec koja će se reproducirati 6 puta u 1 satu - Ugovor na minimalno 6 mjeseci 160 €  200 € 

Ukoliko korisnik u jednom mjesecu kupi više od 100 jednokratnih ulaznica za pojedini sportski objekt odobrava se popust  od 10%  

Nog. igralište Štinjan / Veli Vrh

Veliko igralište Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom 46,40 €  58 € 
Trening i utakmice bez gledatelja 6:00-16:00 36,80 €  46 € 
Pripreme, turniri i službene utakmice 80 €  100 € 
Rasvjeta 20 €  25 € 
Poligon 40x20 (umjetna trava) Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Trening/rekreacija bez rasvjete 21,60 € 27 € 
Trening/rekreacija sa rasvjetom 26,40 €  33 € 

Sportski centar Mirna

Velika dvorana Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Službene utakmice i turniri 48,80 €  61 € 
Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom 29,60 €  37 € 
Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 18,58 €  23,23 € 
Judo dvorana i koturalište Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom 16 €  20 € 
Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 10,40 €  13 € 
Vanjsko igralište Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Trening 16:00-23:00 i vikendom 16 €  20 € 
Trening 8:00-16:00 3,98 €  4,98 € 

SRC Bunarina i Tenis Veruda

Tenis tereni Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Korištenje za igru pojedinaca (single) bez rasvjete 8 €  10 € 
Korištenje za igru parova (double) bez rasvjete 8,80 €  11 € 
Korištenje za igru pojedinaca (single) s rasvjetom 8,80 €  11 € 
Korištenje za igru parova (double) s rasvjetom 9,60 € 12 € 
Korištenje kompleksa za kampove i turnire 9,60 €  12 € 
Paket ulaznica: 20 ulaznica za tenis teren 80 €  100 € 

Ukoliko korisnik u jednom mjesecu kupi više od 100 jednokratnih ulaznica za pojedini sportski objekt odobrava se popust  od 10%  

Stadion Aldo Drosina

Glavni teren Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Trening bez rasvjete 100 €  125 € 
Trening sa rasvjetom ( 1. razina rasvjete) 200 €  250 € 
Službena utakmica bez rasvjete Cijena programa utvrditi će se prema traženju Korisnika putem posebne odluke direktora
Službena utakmica sa rasvjetom Cijena programa utvrditi će se prema traženju Korisnika putem posebne odluke direktora
Pomoćno igralište 94x64 Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Trening/rekreacija bez rasvjete 56,80 €  71 €
Trening/rekreacija sa rasvjetom 72,80 €  91 € 
Službena utakmica bez rasvjete 72,80 €  91 € 
Službena utakmica sa rasvjetom 104 €  130 € 
Igralište 40x20 Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Trening/rekreacija bez rasvjete 21,60 €  27 € 
Trening/rekreacija sa rasvjetom 26,40 €  33 € 
Poligon 60x40 Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Trening/rekreacija bez rasvjete 33,60 €  42 € 
Trening/rekreacija sa rasvjetom 45,60 €  57 € 
Službena utakmica bez rasvjete 43,20 €  54 € 
Službena utakmica sa rasvjetom 88 €  110 €
Dvorana za sastanke Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Sala 16 €  20 € 
Sala (6 sati i više korištenja tjedno) 13,60 €  17 € 
Cjenik postavljanja reklamnih sadržaja Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Reklamni materijal - Naljepnica 1x2m na pomoćnom terenu - mjesečna cijena 200 €  250 € 
Cjenik parkirališta sjever/jug Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Parkirna karta 1 sat 0,80 €  1 € 
Parkirna karta 1 dan 12,80 €  16 € 
Zakup parkirnog mjesta mjesečno 25,22 € 31,53 € 
* Odluka o načinu naplate parkirališta AKT-2021.-083)

Stadion SRC Veruda

Nogometno igralište Cijena (bez PDV-a) c
Službena utakmica bez rasvjete 100 € 125 € 
Službena utakmica sa rasvjetom 132,80 €  166 € 
Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom 88 €  110 € 
Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 6:00-16:00 36,80 €  46 € 
Atletska staza Cijena (bez PDV-a) Cijena (sa PDV-om)
Jednokratna ulaznica atletska staza 4 €  5 € 
Dnevna karta atletska staza 6,40 €  8 € 
Skok s motkom 1 trening 4 €  5 € 
Dodatni skok s motkom u istom danu 2,40 €  3 € 
Atletska staza trening do 10 osoba 36,80 €  46 € 
Korištenje stadiona za atletska natjecanja 66,40 €  83 € 
Građanstvo/rekreacija: korištenje atletske staze (mjesečno) 20 € 25 € 
Dvorana za vježbanje 13,60 €  17 €
Sala za sastanke 12 €  15 € 
Sauna - 2 sata korištenja 10,40 €  13 € 
Korištenje vanjskih igrališta (tartan, odbojka/košarka/rukomet) 13,60 € 

 

17 € 

 

Ukoliko korisnik u jednom mjesecu kupi više od 100 jednokratnih ulaznica za pojedini sportski objekt odobrava se popust  od 10% 

Nogometno igralište Valkane

NOGOMETNO IGRALIŠTE VALKANE
Cijena (bez PDV-a)
 
Cijena (sa PDV-om)
 
Trening/rekreacija bez rasvjete 60,00  75,00 
Trening/ rekreacija sa rasvjetom 76,00  95,00 
Službena utakmica bez rasvjete 76,00  95,00 
Službena utakmica sa rasvjetom 108,00  135,00 

Iznajmljivanje opreme

IZNAJMLJIVANJE OPREME Cijena /dan u EUR/ bez PDV-a Cijena/dan u EUR/ sa PDV-om
Zastava 10,00 12,50

Imate pitanja? Stojimo vam na raspolaganju!

Kontaktirajte nas