Pula usluge i upravljanje

Društvo Pula usluge i upravljanje d.o.o. u 100%-tnom je vlasništvu Grada Pula - Pola. Nastalo je spajanjem gradskih poduzeća Pula sport d.o.o., Castrum Pula 97 d.o.o., Tržnica Pula d.o.o. i Fratarski d.o.o.  Cilj pripajanja poduzeća je optimizacija poslovanja i smanjenje troškova uz istovremeno poboljšanje usluge prema korisnicima i građanima.

Naše usluge

Opći podaci

Pula usluge i upravljanje d.o.o.

Trg Kralja Tomislava 7, Pula
OIB: 24406172697 // MB: 01748238

Uprava

Mario Peruško
Goran Pereša

Nadzorni odbor

Dean Učkar (predsjednik)
Andrej Fugošić (zamjenik predsjednika)
Davor Mišković
Siniša Čanak
Petar Rašeta

Imate pitanja? Stojimo vam na raspolaganju!

Kontaktirajte nas