Dokumenti i izvješća

Nabava

Plan nabave

Na sljedećim linkovima možete pronaći planove i izmjene planova nabave

Plan nabave 2024.

Javni pozivi

Na sljedećim linkovima možete pronaći javne pozive za dostavu ponuda i nabavu

Sukob interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016, a vezano uz odredbe članaka 76. stavka 2. i članka 77. ZJN 2016 i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, okvirne sporazume niti provoditi projektne natječaje sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

1. „La'Puu“, obrt za izradu keramičkih proizvoda i poslovno savjetovanje, Schiavuzzijev prilaz 32, Pula, OIB: 06074351599

Imate pitanja? Stojimo vam na raspolaganju!

Kontaktirajte nas